Ali SodaStream plastenke za gaziranje vsebujejo Bisphenol-A (BPA)?

Ne. Podjetje SodaStream ima že vrsto let natančno določene materiale, ki so lahko uporabljeni v naših proizvodih. Stroga določila številnim strankam po svetu omogočajo uživanje v varnem proizvodu, ki ustreza vsem mednarodnim standardom kakovosti.

Sodastream v proizvodnem procesu ne uporablja materialov, iz katerih bi lahko nastali ftalati ali poliklorirani bifenili (PCB). Prav tako ne uporabljamo polikarbonatnih materialov, zato naši proizvodi ne vsebujejo BPA.