Običajno bo sirup prispel 3-4 mesece pred iztekom roka uporabnosti, ki je odtisnjen na nalepki. Pred tem datumom je sirup najboljše kakovosti, vendar če je tesno zaprt in shranjen na hladnem in suhem mestu, je uporaben še več mesecev po izteku roka na nalepki.